หลักการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์

การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ให้มีความคุ้มค่ามากที่สุด
บางคนก็มองแค่ภายนอกว่าเครื่องนี้ดูสวย
ใช้ซีพียูความเร็วสูงหรือราคาสูงจึงซื้อ
แต่ไม่ได้มองไปถึงการนำไปใช้งานเลยว่า
จะนำไปใช้ได้เต็มประสิทธิภาพได้มากแค่ไหน


 

ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งๆ ประกอบไปด้วยส่วนสำคัญต่างๆ ที่แยกกันทำงานแตกต่างกันออกไป ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ จำเป็นต้องอาศัย ส่วนประกอบต่างๆเพื่อที่จะทำงานร่วมกัน และประมวลผลออกมาเป็นข้อมูลที่นำเสนอออกมาทางด้านต่างๆ ว่าจะเป็นภาพ, เสียง และเอกสารต่างๆ ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์จะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

1.หน่วยประมวลผลหลัก (CPU)

2.เมนบอร์ด (Mainboard)

3.หน่วยความจำ (RAM)

4.ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk)

5.กราฟิกการ์ด (VGA Card)

6.การ์ดเสียง (Sound Card)

7.ไดร์ฟ (Drive)

8.จอมอนิเตอร์ (Monitor)

9.เคส และเพาเวอร์ซัพพลาย (Case & Power Supply)

10.แลน และโมเด็ม (LAN & Modem)

11.เมาส์ คีย์บอร์ด และลำโพง