กิจวัตรประจำวันและตารางเรียน

กิจวัตรประจำวัน

เวลา

กิจกรรม
6.00 นตื่นนอน,อาบน้ำ
7.30 น.รับประทานอาหารเช้า
8.30 น.เรียนหนังสือภาคเช้า
12.30 นรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 นเรียนหนังสือภาคบ่าย
16.30 นเรียนดนตรีไทย
18.30 น.รับประทานอาหารเย็น
20.00 น.อ่านหนังสือ,ทำการบ้าน
23.30 น.เข้านอน


ตารางเรียน

เวลา 8.30-9.20 น. 9.30-10.20 น. 10.30-11.20 น. 11.30-12.20 น. 12.30-13.20 น. 13.30-14.20 น. 14.30-15.20 น. 15.30-16.20
วันจันทร์ TH 101 วาง พัก วาง
วันอังคาร AE 311 SO 111 LIS 101 วาง
วันพุธ วาง ED 171 พัก วาง
วันพฤหัสบดี วาง EN 101 พัก SE 301 วาง
วันศุกร์ EP 101 CP 101 วาง
HOME BACK NEXT