เครื่องแต่งกายตัวพระ

(แขนขวา แสดงเสื้อแขนสั้น ไม่ต้องมีอินทรธนู แขนซ้าย แสดงเสื้อแขนยาว มีอินทรธนู)

1. กำไลเท้า 2. สนับเพลา 3. ผ้านุ่ง 4. ห้อยข้าง, เจียระบาด, ชายแคลง

5. ฉลององค์ 6. รัดสะเอว 7. ห้อยหน้า, ชายไหว 8.ทับกระถอบ 9. ปั้นเหน่ง

10. กรองคอ, กรองศอ 11. ตาบหน้า, ตาบทับ, ทับทรวง 12. อินทรธนู

13. พาหุรัด 14. สังวาล 15. ตาบทิศ 16. ชฏา 17. ดอกไม้เพชร (ขวา)

18. จอนหู, กรรเจียก, กรรเจียกจร 19. ดอกไม้ทัด (ขวา) 20. อุบะ, พวงดอกไม้

21. ธำมรงค์ 22. แหวนรอบ 23. ปะวะหล่ำ 24. กำไลแผง, ทองกร

 

-

เครื่องแต่งกายตัวนาง

1. กำไลเท้า 2. เสื้อในนาง 3. ผ้านุ่ง 4. เข็มขัด

5. สะอิ้ง 6. ผ้าห่มนาง 7. นวมนาง, กรองศอ, สร้อยนวม 8.จี้นาง, ตาบทับ, ทับทรวง

9. พาหุรัด 10. แหวนรอบ 11. ปะวะหร่ำ 12. กำไลตะขาบ

13. กำไลสวม, ทองกร 14. ธำมรงค์ 15. มงกุฏ 16. จอนหู, กรรเจียก, กรรเจียกจร

17. ดอกไม้ทัด (ซ้าย) 18. อุบะ, พวงดอกไม้ (ซ้าย)

back