ประวัติความเป็นมา
โบราณวัตถุที่สำคัญ
ที่ตั้งพิพิธภัณฑ
แผนผังพิพิธภัณฑ
การจัดการแสดง
การบริการ

โบราณวัตถุที่สำคัญ

วัตถุ ภาชนะดินเผา ก้นกลม คอยาว ลายขูด ชำรุด แตกต่อไว้ทั้งใบ ขุดค้นได้ ที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงตั้งแต่ปี พ.ศ.2510- 2518
ชนิด ดินเผา
ขนาด สูง 46.7 เซนติเมตร ปากกว้าง 26 เซนติเมตร
เลขวัตถุ 352/2530
   
   
   
วัตถุ ดินเผา ก้นกลม ปากเล็ก ลายขูด ชำรุด แตกต่อไว้ทั้งใบ ตรงบ่ามีสันนูนหยัก
ชนิด ดินเผา
ขนาด สูง 38 เซนติเมตร ปากกว้าง 16.5 เซนติเมตร
เลขวัตถุ 313/2530
   
   
   
วัตถุ ภาชนะดินเผา ก้นกลม ปากบาน ลายเขียนสีแดง ชำรุด ปากบิ่น
ชนิด ดินเผา
ขนาด สูง 43 เซนติเมตร ปากกว้าง 26.3 เซนติเมตร
เลขวัตถุ 351/2530
   
   
   
วัตถุ ภาชนะดินเผา มีเชิง สีดำ ปากบาน ลายขูด ชำรุด กะเทาะ
ชนิด ดินเผา
ขนาด สูง 36.3 เซนติเมตร ปากกว้าง 44 เซนติเมตร
เลขวัตถุ 350/2530
   
   
   
วัตถุ ภาชนะดินเผา ก้นกลม ปากบาน ลายเขียนสีแดง
ชนิด ดินเผา
ขนาด สูง 37 เซนติเมตร ปากกว้าง 35.5 เซนติเมตร
เลขวัตถุ 327/2530
   
   
   
วัตถุ ภาชนะดินเผา ก้นกลม ปากบาน ลายเขียนสีแดง ชำรุดเล็กน้อย
ชนิด ดินเผา
ขนาด สูง 48.8 เซนติเมตร ปากกว้าง 35.4 เซนติเมตร
เลขวัตถุ 360/2530
   
   
   

 

<<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>>>