ประวัติความเป็นมา
โบราณวัตถุที่สำคัญ
ที่ตั้งพิพิธภัณฑ
แผนผังพิพิธภัณฑ
การจัดการแสดง
การบริการ

โบราณวัตถุที่สำคัญ

วัตถุ ภาชนะดินเผา มีเชิงในตัว ปากบานออกเล็กน้อย ที่คอมีลายเส้นเชือกคาด มีลายขูดประกอบลายเขียนสี ชำรุด แตกร้าวทั้งใบต่อไว้
ชนิด ดินเผา
ขนาด -
เลขวัตถุ 15/2521
   
   
   
วัตถุ -
ชนิด -
ขนาด -
เลขวัตถุ 1420/2517
   
   
   
วัตถุ ภาชนะดินเผา มีเชิง ปากบาน ลายขูด ที่เชิงเจาะรู 3 รู ชำรุด มีรอยร้าว
ชนิด ดินเผา
ขนาด สูง 19.5 เซนติเมตร ปากกว้าง 16.5 เซนติเมตร
เลขวัตถุ 40/2520
   
   
   
วัตถุ ภาชนะดินเผา สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ปากผาย ก้นกลม เขียนลายเส้นสีแดง
ชนิด ดินเผา
ขนาด สูง 46.5 เซนติเมตร ปากกว้าง 28 เซนติเมตร
เลขวัตถุ -
   
   
   

 

<<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>>>