::: ศิลปวัฒนธรรมไทย :::

  การละเล่นพื้นบ้านภาคกลาง : เพลงเหย่ย
  การละเล่นพื้นบ้านภาคกลาง : รำตง
  การละเล่นพื้นบ้านภาคเหนือ : ม้าจกคอก
  การละเล่นพื้นบ้านภาคเหนือ : ซิกโก๋งเก๋ง
  การละเล่นพื้นบ้านภาคอีสาน : เส็งกลอง
  การละเล่นพื้นบ้านภาคอีสาน : ขาโถกเถก
  การละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ : ขว้างราว
  การละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ : อีฉุด 

        กลับสู่หน้าหลัก

การละเล่นพื้นบ้านภาคกลาง
::: เพลงเหย่ย :::วิธีการเล่น
ไม่จำกัดจำนวน ผู้เล่นยิ่งมากยิ่งสนุกสนาน โดยแบ่งผู้เล่นออกเป็น
ฝ่ายชายกับหญิงแต่ละฝ่ายจะมีผู้ร้อง ซึ่งจะประกอบด้วยพ่อเพลง 
แม่เพลง ลูกคู่ และผู้รำ เมื่อเริ่มเล่น....ฝ่ายชายจะเป็นผู้เริ่มชวน
ฝ่ายหญิงให้เล่นเพลงเหย่ยกัน ฝ่ายหญิงรับคำชวนก็จะมายืนล้อม
เป็นวงกับฝ่ายชาย แม่เพลงจะร้องโต้ตอบพ่อเพลง โดยมีลูกคู่รับ
ทั้งสองฝ่าย เนื้อร้องส่วนใหญ่จะเป็นทำนองหยอกล้อเกี้ยวพาราสี 
โดยมีเครื่องดนตรีประกอบได้แก่ กลองยาว รำมะนา ฉิ่ง กระบอก
ไม้ไผ่ ฯลฯ

โอกาสที่เล่น
จะนิยมเล่นในเทศกาลวันตรุษ สงกรานต์ งานนักขัตฤกษ์ งานมงคล
และงานรื่นเริงของชาวบ้าน โดยเฉพาะในเขตอำเภอพนมทวน เช่น 
บ้านทวน บ้านห้วยสะพาน บ้านทุ่งสมอ บ้านหนองปลิง บางครั้งก็จะ
จะเป็นการเล่นประกอบการเล่นพื้นเมืองอื่นๆ เช่น การเล่นลูกช่วงรำ 
ลูกช่วงขี้ข้า หรือประกอบการเล่นเหยี่ยวเฉี่ยวลูกไก่

คุณค่า
เป็นที่นิยมของจังหวัดกาญจนบุรีและเป็นการอนุรักษ์มรดกทางด้าน
วัฒนธรรมของไทยในท้องถิ่นอีกด้วย สร้างความเพลิดเพลิน