ไวน์นั้นดื่มได้ทั้งหญิงและชาย เนื่องจากปริมาณแอลกอฮอล์ไม่สูงหรือต่ำเกินไปนัก ประมาณ 10-14 % ซึ่งสูงกว่าเบียร์และต่ำกว่าสุรา โดยทั่วไปปริมาณแอลกอฮอล์ในไวน์นั้นเพียงพอที่จะยับยั้งการเจริญเติบโตของบักเตรีที่เป็นโทษต่อร่างกาย ฉะนั้น ไวน์จึงนับว่าเป็นเครื่องดื่มที่ปลอดภัยอย่างหนึ่ง จึงมีประโยชน์ดังต่อไปนี้
1. ดื่มก่อนรับประทานอาหาร เป็นการเรียกน้ำย่อย ช่วยกระตุ้นทำให้อยากอาหาร
2. ใช้ดื่มคู่กับอาหาร ซึ่งเป็นประเพณีของชาวยุโรปมานานแล้ว เช่น ดื่มไวน์แดงในจำพวกเนื้อวัว หรือเนื้อหมู ดื่มไวน์ขาวกับปลา
3. ใช้ในการปรุงอาหาร ช่วยเสริมกลิ่นรสอาหาร โดยผสมลงไปในอาหารก่อนปรุงอาหาร หรือหลังปรุงเรียบร้อยแล้ว
4. ใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์เพื่อรักษาโรคหรือความเจ็บป่วยบางชนิด เพื่อรักษาหรือบำบัดโรคบางอย่าง เช่น ใช้ระงับความเจ็บปวด เป็นยาระงับความตื่นเต้นหรือความกังวลใจ ช่วยให้เส้นเลือดขยายตัวในคนไข้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ช่วยให้การขับถ่ายปัสสาวะสะดวก รักษาโรคความดันโลหิตต่ำ ช่วยทำให้หลอดเลือดหัวใจไม่ตีบตัน และเป็นอาหารเสริมสำหรับผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน

   
คณะวิทยาศาสตร์ เอกจุลชีววิทยา ::: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ