โพงพาง (PONG PANG)

จำนวนผู้เล่น : ไม่จำกัดจำนวนผู้เล่น
วิธีเล่น :
              เลือกคนที่เป็นปลา โดยการจับไม้สั้นไม้ยาว เอาผ้าผูกตาคนที่เป็นปลา แล้วหมุน 3 รอบ ผู้เล่น คนอื่นๆ ล้อมวงจับมือกันเดินเป็นวงกลม พร้อมร้องเพลงประกอบ เมื่อจบเพลงนั่งลง ถามว่า “ปลาเป็นหรือปลาตาย” ถ้าตอบว่า “ปลาเป็น” คนที่อยู่รอบวงจะขยับเขยื้อนหนีได้ ถ้าบอก “ปลาตาย” จะต้องนั่งอยู่เฉยๆ คนที่ถูกปิดตาทายถูกก็ต้องมาเป็นแทน ถ้าทายผิดต้องเป็นต่อไป (ผู้ที่เป็นปลา ซึ่งถูกปิดตาจะต้องทายว่า ผู้ที่ถูกจับได้เป็นใคร ชื่ออะไร)
              บทร้องประกอบ :     โพงพางเอย       ปลาเข้าลอด       ปลาตาบอด       เข้าลอดโพงพาง       โพงพางเอย       นกกระยางเข้าลอด       เสือปลาตาบอด       เข้าลอดโพงพาง       กินปลาเป็นหรือกินปลาตาย